Projekt Režim Ukrajina

Informace o procesu výběru pracovníků z Ukrajiny

Pracovníci z Ukrajiny

V rámci projektu Režim Ukrajina pomáháme obsazovat volné pracovní pozice v českých výrobních společnostech, které mají dlouhodobě problém získat potřebné množství tuzemských zaměstnanců pro naplnění svých cílů a kvót. Tyto pracovní pozice obsazujeme kvalifikovanými ukrajinskými pracovníky

 

Průběh vyhledávání potencionálních pracovníků

Náš personální tým na Ukrajině vytipuje na základě klíčových kritérií kvalifikované pracovníky v průmyslových podnicích nebo našich databázích, které následně osloví. Dále naši odborní personalisté a zaměstnanci zajistí pohovory s ukrajinskými pracovníky a posoudí způsobilost, kvalifikovanost a předpoklady k dlouhodobému výkonu práce v zahraničí. Důkladně prostudují veškeré doklady o kvalifikaci, reference, pracovní knížky i osobní doklady a zkontrolují uchazečovu bezúhonnost. Důraz je kladen i na zdravotní stav pracovníka. Uchazeč podstoupí zdravotní prohlídku a doloží potvrzení o aktuálním zdravotním stavu. Pokud pracovník splní veškeré podmínky, zkompletujeme jeho dokumenty, vyhotovíme profil uchazeče a následně ho nabídneme na odpovídající pracovní místo. 

 

Příprava vybraných kandidátů pro práci v ČR

Námi vybraní vhodní uchazeči pro práci v České republice jsou vybaveni pro absolvování kurzu českého jazyka. Budou provedeni kulturními odlišnostmi mezi Českou republikou a Ukrajinou. A v neposlední řadě budou uchazeči školeni o pracovních standardech, které jsou očekávány v České republice. 

Po absolvování veškerých školení zkompletujeme veškerou dokumentaci týkající se vybraného uchazeče pro získání zaměstnanecké karty. Zajistíme celý proces získání zaměstnanecké karty na Ukrajině. Postaráme se o získání zdravotního pojištění. A následně vybraného ukrajinského pracovníka dopravíme do České republiky. 

 

Podpora pro pracovníky i zaměstnavatele

Nemusíte mít obavy. Vyhledáním a dopravením vybraného pracovníka nebo pracovníků to pro nás nekončí. Po celou dobu vám budeme asistovat a pomáhat. 

Při příjezdu zajistíme pracovníkům dokončení procesu získáním zaměstnanecké karty pro Českou republiku. Každému pracovníkovi pomůžeme vytvořit bankovní účet s platební kartou u renomované české banky. Zajistíme české telefonní číslo včetně tarifu se zvýhodněným voláním na Ukrajinu. Pro ukrajinské pracovníky je vytvořena informační linka, která funguje v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod. Pro zaměstnavatele je taktéž vytvořena telefonická podpora ve stejných dnech a časech. Samozřejmostí je i pomoc při veškerých administrativních procesech týkajících se projektu Režim Ukrajina, přijetí a adaptaci pracovníka v novém prostředí. 

electrician-1080554-960-720.jpg

Dlouhodobé a krátkodobé pobyty - vízum Ukrajina

Pokud se rozhodnete o zapojení do projektu Režim Ukrajina a pro obsazení pracovních pozic ve vaší společnosti ukrajinskými pracovníky, budou vás jistě zajímat bližší informace o pracovních pobytech pracovníků z Ukrajiny. 

 

Krátkodobý pracovní pobyt

V současné době se již podmínky pro zaměstnání cizinců zmírnily, pokud jde o krátkodobý pobyt. Mluvíme o méně než devadesáti dnech, které tu může ukrajinský pracovník strávit ve lhůtě stanovené na sto osmdesát dnů. V tomto případě postačí Ukrajincům takzvaný biometrický pas, což je v podstatě totéž, co klasický pas, který má v sobě však zakomponovaný mikročip, díky kterému je možnost okamžitě ověřovat totožnost dané osoby. 

 

Dlouhodobý pracovní pobyt

Je-li pobyt ukrajinských pracovníků naplánovaný na delší dobu, než je výše zmíněných devadesát dnů, jedná se tedy o dlouhodobý pobyt a v ten okamžik je nutno zajistit vízum. Víza se vydávají cizincům za různými účely od studijních, kulturních, v tomto případě se jedná o vízum pracovní. Pracovní víza se dále mohou členit. Rozlišuje se například, zda se jedná o pobyt za účelem podnikání nebo o sezónní práci. 

Kromě pracovního víza potřebují pracovníci z Ukrajiny i pracovní povolení, které vydá Úřad práce, respektive konkrétní krajské pracoviště, kterému se rovněž nahlašuje volné pracovní místo. Alternativou toho jsou zaměstnanecké karty, které dotyčnou osobu opravňují jak k pobytu, tak i k zaměstnaneckému poměru. Pracovník však musí odpracovat minimálně patnáct hodin za týden, aby tak jeho mzda byla vyčíslena alespoň do výše minimální mzdy.  Výhodou zaměstnanecké karty je, že zde stačí nižší kvalifikace pracovníka, oproti podmínkám k udělení modré karty. 

 

Režim Ukrajina

Aby mohl být pracovní pobyt uchazečům z Ukrajiny umožněn, je třeba zajistit velké množství administrativních úkonů, které musejí být opravdu precizně vypracovány. Celý tento proces vám může značně usnadnit zapojení se do projektu Režim Ukrajina. 

building-1080592-960-720.jpg