Zakladní informace

Ukrajina je 2. největší stát Evropy, ve kterém žije přibližně 48 milionů obyvatel. Mezi největší města patří Kyjev, Oděsa, Charkov, Dnipro a Lvov. Na většině území Ukrajiny je mírné kontinentální podnebí. Ukrajina se stala oficiálně nezávislým státem 24. srpna 1991, když se rozpadl Sovětský svaz. Ukrajina od té doby prošla velkou ekonomickou proměnou. Od plánované ekonomiky až po dnešní tržní model. 

Ukrajina se řadí do států s nejvyšším počtem vysokoškolských absolventů. Západní Ukrajina je nám kulturně velmi blízká a některé zdroje ji řadí do střední Evropy.

I když je Ukrajina nazývána "sýpkou Evropy" a zemědělství je dominatní, je to také země s rozvinutým průmyslem. Ukrajina je bohatá na nerostné suroviny, proto převládá těžební a zpracovatelský průmysl. Dále je zde na vysoké úrovní zbrojní průmysl a těžké strojírenství.

Fotografie z Ukrajiny

Video