Dlouhodobé a krátkodobé pobyty - vízum Ukrajina

Pokud se rozhodnete o zapojení do projektu Režim Ukrajina a pro obsazení pracovních pozic ve vaší společnosti ukrajinskými pracovníky, budou vás jistě zajímat bližší informace o pracovních pobytech pracovníků z Ukrajiny. 

 

Krátkodobý pracovní pobyt

V současné době se již podmínky pro zaměstnání cizinců zmírnily, pokud jde o krátkodobý pobyt. Mluvíme o méně než devadesáti dnech, které tu může ukrajinský pracovník strávit ve lhůtě stanovené na sto osmdesát dnů. V tomto případě postačí Ukrajincům takzvaný biometrický pas, což je v podstatě totéž, co klasický pas, který má v sobě však zakomponovaný mikročip, díky kterému je možnost okamžitě ověřovat totožnost dané osoby. 

 

Dlouhodobý pracovní pobyt

Je-li pobyt ukrajinských pracovníků naplánovaný na delší dobu, než je výše zmíněných devadesát dnů, jedná se tedy o dlouhodobý pobyt a v ten okamžik je nutno zajistit vízum. Víza se vydávají cizincům za různými účely od studijních, kulturních, v tomto případě se jedná o vízum pracovní. Pracovní víza se dále mohou členit. Rozlišuje se například, zda se jedná o pobyt za účelem podnikání nebo o sezónní práci. 

Kromě pracovního víza potřebují pracovníci z Ukrajiny i pracovní povolení, které vydá Úřad práce, respektive konkrétní krajské pracoviště, kterému se rovněž nahlašuje volné pracovní místo. Alternativou toho jsou zaměstnanecké karty, které dotyčnou osobu opravňují jak k pobytu, tak i k zaměstnaneckému poměru. Pracovník však musí odpracovat minimálně patnáct hodin za týden, aby tak jeho mzda byla vyčíslena alespoň do výše minimální mzdy.  Výhodou zaměstnanecké karty je, že zde stačí nižší kvalifikace pracovníka, oproti podmínkám k udělení modré karty. 

 

Režim Ukrajina

Aby mohl být pracovní pobyt uchazečům z Ukrajiny umožněn, je třeba zajistit velké množství administrativních úkonů, které musejí být opravdu precizně vypracovány. Celý tento proces vám může značně usnadnit zapojení se do projektu Režim Ukrajina. 

building-1080592-960-720.jpg