Zaměstnavatele, průmyslové výrobní podniky v České republice, provedeme procesem získání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny do stálého pracovního poměru v rámci vládního projektu "Režim Ukrajina".

Jsme přesvědčeni, že profesionální výběr potencionálních zaměstnanců dle českých standardů přímo na Ukrajině je právě tou klíčovou částí vládního projektu "Režim Ukrajina", jež rozhodne, zda-li tento projekt bude pro české podniky, hospodářství i společnost mít dlouhodobý pozitivní přínos.

Věříme v hodnotu našich služeb pro zaměstnavatele, kteří spoluprací s námi neriskují zklamání, finanční a časové ztráty způsobené případnými problémy s "naslepo" pozvanými uchazeči o zaměstnání z Ukrajiny.

Ručíme za kvalitu pracovníků. V případě, že se pracovník v prvních třech měsících pracovního procesu prokáže jako nevhodný, zajistíme bezplatně náhradu.

Jak tedy pracovníky vybíráme a co všechno zajišťujeme? ->  Výběr pracovníků

people-small2.jpg

Informace o "Režim Ukrajina"

"Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny" je součástí Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, kterou vláda ČR schválila dne 27. 7. 2016.

Informace o "Režimu Ukrajina":   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR    Generální konzulát ČR ve Lvově 

Garanti projektu:    Hospodářská komora ČR    Svaz průmyslu a dopravy ČR    CzechInvest

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR    Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Režim Ukrajina je projekt, který je určen pro společnosti, které mají ve své struktuře minimálně 6 zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr a nabízejí pracovní pozice, které nemohou dlouhodobě obsadit českými pracovníky. 

 

Pracovníci z Ukrajiny

Dostali jste se do tíživé situace, kdy máte neustálý podstav zaměstnanců a tím i neobsazené pracovní pozice, které byste potřebovali zaplnit? Nabízíme vám řešení v podobě Režimu Ukrajina. Zajistíme vám tak pracovníky z Ukrajiny a to na pracovní dobu, která je delší než jeden rok. 

 

Celorepublikový projekt

Projekt Režim Ukrajina je vytvořen celoplošně pro Českou republiku ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra a Hospodářské komory České republiky. Slouží jako podpora pro společnosti k dosažení požadovaných kvót a cílů. Kapacita projektu na rok je 19600 uchazečů. 

Do režimu jsou zařazeni pouze kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny, kteří jsou kompetentní k vykonávání daných pracovních úkonů. Pokud se budete chtít projektu zúčastnit, musíte projít vstupním procesem, který může trvat až pět měsíců, ale zajistí vám i desítky způsobilých zaměstnanců na dobu delší než jeden rok. Pokud je vaše situace na tolik svízelná a vy potřebujete pozice obsadit za podstatně kratší dobu, naskytuje se zde možnost takzvaných krátkodobých pracovních pobytů. V ten okamžik je možnost získat povolení pro pracovníky z ciziny do čtyř až šesti týdnů avšak pouze na dobu maximálně devadesát dní. 

 

Podmínky pro přijetí

Pokud budete chtít do projektu zařadit, musí vaše společnost splňovat určitě podmínky. 

  1. Minimálně dva roky obchodní činnosti
  2. Minimálně šest zaměstnanců
  3. Bezdlužnost vůči ČSSZ A FÚŽádnou platnou pokutu od inspektorátu práce 

 

Jak to bude probíhat? 

Nejprve bude třeba dodat potřebné dokumenty jako je například potvrzení o bezdlužnosti z Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení. Hospodářská komora ve spolupráci s OAMP Ministerstva vnitra provede registraci zaměstnavatele do Režimu Ukrajina. Poté můžete do Režimu zadávat pracovníky, kteří odpovídají vašim požadavkům, které jste zadali na Úřadu práce. Vámi vybraní uchazeči nejprve dostanou termín registrace ve Vízovém centru ve Lvově, a po splnění všech podmínek Generální konzulát vyzve uchazeče k převzetí víza pro vyřízení zaměstnanecké karty v ČR.