Úspěšným podnikům českého průmyslu vyhledáváme a zajišťujeme kvalifikované, motivované a prověřené zaměstnance z Ukrajiny do stálého pracovního poměru.