Získáme pro vás kvalifikované zahraniční pracovníky v rámci vládního programu "Kvalifikovaný zaměstnanec".

Naše personální agentura se specializuje na zajištění kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, Běloruska, Moldávie a Gruzie v rámci vládního programu "Kvalifikovaný zaměstnanec". Počítat můžete s profesionálními službami, od celkového obstarání administrativních činností souvisejících se zařazením do projektu, přes výběr adekvátních uchazečů ze zahraničí, až po kvalitní asistenci při příjezdu a po dobu pobytu pracovníků a to jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Nebo máte již nějaké zahraniční pracovníky prověřené a chcete je přijmout do stálého zaměstnaneckého poměru - zařídíme celý proces legalizace.