Získáme pro vás kvalifikované zahraniční pracovníky v rámci vládního programu "Kvalifikovaný zaměstnanec".

Projekt Režim Ukrajina, byl nahrazen programem "Kvalifikovaný zaměstnanec" a podporuje obsazení volných pracovních pozic, především ve výrobních společnostech, zahraničními pracovníky. Naše personální agentura se specializuje právě na zajištění kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu a Moldávie. Počítat můžete s profesionálními službami, od celkového obstarání administrativních činností souvisejících se zařazením do projektu, přes výběr adekvátních uchazečů ze zahraničí, až po kvalitní asistenci při příjezdu a po dobu pobytu pracovníků a to jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele.