Zaměstnavatele, průmyslové výrobní podniky v České republice, provedeme procesem získání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny do stálého pracovního poměru v rámci vládního projektu "Režim Ukrajina".

Jsme přesvědčeni, že profesionální výběr potencionálních zaměstnanců dle českých standardů přímo na Ukrajině je právě tou klíčovou částí vládního projektu "Režim Ukrajina", jež rozhodne, zda-li tento projekt bude pro české podniky, hospodářství i společnost mít dlouhodobý pozitivní přínos.

Věříme v hodnotu našich služeb pro zaměstnavatele, kteří spoluprací s námi neriskují zklamání, finanční a časové ztráty způsobené případnými problémy s "naslepo" pozvanými uchazeči o zaměstnání z Ukrajiny.

Ručíme za kvalitu pracovníků. V případě, že se pracovník v prvních třech měsících pracovního procesu prokáže jako nevhodný, zajistíme bezplatně náhradu.

Jak tedy pracovníky vybíráme a co všechno zajišťujeme? ->  Výběr pracovníků

people-small2.jpg

Informace o "Režim Ukrajina"

"Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny" je součástí Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, kterou vláda ČR schválila dne 27. 7. 2016.

Informace o "Režimu Ukrajina":   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR    Generální konzulát ČR ve Lvově 

Garanti projektu:    Hospodářská komora ČR    Svaz průmyslu a dopravy ČR    CzechInvest

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR    Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR