პოსტ-გაცნობა

პოსტ-გაცნობა 

 

ძვირფასო მეგობრებო, აპლიკანტებო და გვერდის სტუმრებო!

PolySearch s.r.o. არის საერთაშორისო ლიცენზირებული ოფიციალური დასაქმების კომპანია ჩეხეთის რესპუბლიკაში: Povolení CZ | Povoleni UA

PolySearch s.r.o. დაარსდა პრაღაში. უკრაინაში, ლვოვში არის "TzOV Poliserch"-ის ფილიალი.

ჩვენ ვასაქმებთ კანდიდატებს სხვადასხვა ქვეყნიდან: უკრაინა, საქართველო, ბელორუსია, ყაზახეთი, მოლდოვა, ინდოეთი.

პრაღის ოფისში ვსაუბრობთ ჩეხურ ან ინგლისურ ენაზე. მხოლოდ დამსაქმებელი და კომპანიის დამფუძნებელი საუბრობს რუსულად.

მადლობას ვუხდი უკრაინელებს, რომლებიც არ წერენ გაბრაზებულ მესიჯებს: „დროა გადავიდეთ მშობლიურ ენაზე“. ჩემი პასუხისმგებლობის მოცულობითა და ამოცანებით, თუ კიდევ ერთხელ ავიღებ ამას, მაშინ მაინც გავიტეხავ ენას) და თუ ეს როგორმე დაეხმარა უკრაინაში არსებულ ვითარებას, მაგრამ სამწუხაროდ, არაფერ შუაშია.

PolySearch-ის გუნდი აკეთებს იმას, რაც ნამდვილად ეხმარება: ჩვენ ვაძლევთ ყველა შესაბამის ინფორმაციას უკრაინიდან ლტოლვილებისთვის ჩეხეთის რესპუბლიკაში სპეციალური ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით, ჩეხური ენის უფასო კურსებს და ა.შ.; შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოს ვაკანსიები; შეძენილი walkie-talkies, დრონი ღამის ხედვის მოწყობილობით, აღკაზმულობა; მოხალისედ გახლდათ Důmu Dobra პრაღაში; დაეხმარა ლტოლვილთა ოჯახების განსახლებაში და სხვა მრავალი.

ეს არ არის პიარი, არამედ რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ.

პატივი ვცეთ ერთმანეთს ქმედებისთვის და არ ვიმსჯელოთ რა ენაზე ლაპარაკობს ვინმე.

PolySearch s.r.o. ტოლერანტობისთვის და შენ?

 

Თავს მიხედე!

შენზე ზრუნვით!
PolySearch s.r.o.

 

Post-seznameni.png

ПРОГРАММА "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК"

ПРОГРАММА "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК" 

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Чешская компания PolySearch s.r.o. / ООО "ПолиСерч" / ТзОВ "Полісерч"
помогает с трудоустройством в Чешской республике в соответствии с "Программой квалифицированный сотрудник"! 

? Какая цель данной программы?

Целью Программы является упрощение процесса приема заявок на получение рабочих карт для граждан выбранных третьих стран, которые будут выполнять квалифицированную работу в Чешской Республике!

? Какие страны входят в эту программу?

Правительство Чешской республики включило в эту программу следующие страны:

Bělorusko (800 žádostí/rok) ✅
Ukrajina (40 000 žádostí/rok)✅

Filipíny (1 000 žádostí/rok)
Indie (600 žádostí/rok)
Kazachstán (300 žádostí/rok) 
Moldavsko (600 žádostí/rok) ✅
Mongolsko (1 000 žádostí/rok)
Srbsko a Černá Hora (2 000 žádostí/rok)

?Почему у каждой страны разные квоты?

Как видите выше, также в скобках указаны годовые квоты для каждой страны, которая входит в данную программу.
Количество квот определяет Правительство ЧР исключительно с экономической точки зрения (не от "любви" к какой-то из третьих стран))
Между любыми странами есть разного рода соглашения.

Надеюсь, что вам была полезна эта информация.

Kvalificirovannyj-sotrudnik_001.png

Рабочая карта / Zaměstnanecká karta

Рабочая виза в Чехию (Zaměstnanecká karta) – что это такое, как ее получить, цена.

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Это долгосрочная рабочая виза в Чехию, позволяющая её обладателю:
?долгосрочно проживать в Чешской Республике.
?Работать на должности, к которой была выдана рабочая виза.
?Менять работодателя, с предварительным уведомлением МВД Чехии.

Рабочая виза в Чехию выглядит как биометрическая пластиковая карта с фотографией и данными получателя.
Чаще всего рабочая карта в Чехию выдается на срок действия вашего трудового договора, максимально на 2 года, с возможностью продления.
Срок рассмотрения заявления о рабочей карте составляет 60 дней со дня подачи заявления.
Административные платежи за рассмотрение заявления и выдачу чешской рабочей визы составляют 5 000 крон.
После положительного решения и приезда в Чехию, перед получением рабочей карты НЕ НУЖНО будет предоставить марки на сумму 1500 крон и при получении биометрической карты, НЕ НУЖНО будет предоставить марки еще на 1000 крон.
Перед вклейкой данной визы нужно будет предоставить в Консульство медицинскую страховку на период от въезда в ЧР до дня выхода на работу (достаточно бывает базовой страховки на 1-2 месяца). Сразу после выхода на работу, вы будете включены в систему чешского общественного страхования VZP.
Заявление о смене работодателя необходимо подать не позднее 60 дней от окончания предыдущего трудоустройства, иначе ваша рабочая карта будет признана недействительной согласно закону.

Трудовая карта - это проект Евросоюза, который объединяет разрешение на работу и проживание в Чехии.
Карта выдаётся иностранному специалисту на основании трудоустройства в чешской фирме. Трудовая (рабочая) карта выдаётся на 2 года с правом продления без выезда из страны. После 5 лет проживания в Чехии обладатель карты получает ПМЖ (ПМЖ не требует продления и выдаётся на всю жизнь), а после 10 лет - гражданство Чешской Республики.
Rabocaa-karta_001.jpg

Rodné číslo (ŘČ)

Rodné číslo (ŘČ) роднэ число – что это такое, где его получить, цена и где оно может понадобиться.

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

 

? Rodné číslo (ŘČ) - это числовой идентификатор личности, который присваивается всем жителям Чехии, в том числе и иностранцам с долгосрочным видом проживания.

? ŘČ состоит из 10 цифр. Первые 6 цифр отображают дату рождения и пол. Формат ля мужчин - ГГММДД, формат для женщин - ГГММ+50ДД.

После шестого знака стоит косая черта и за ней ещё 3 цифры, которые обозначают порядковый номер в диапазоне от 001 до 999. 

Kontrolní číslice (контрольная цифра) - это 4-е число, которое ввели для тех, кто родился начиная с 1 января 1954г. 

? Иностранцу присваивает ŘČ МВД Чехии (Ministerstvo vnitra), а именно подразделение Odbor azylové a migrační politiky. 

? Для получения RČ иностранцу с долгосрочным пребыванием в Чехии не нужно писать заявление о присвоении роднэго числа и не нужно за это платить.  присваивается автоматически при оформлении биометричкской карты. 

? Нет точных сроков о присвоении ŘČ. Кто-то получает в течении нескольких месяцев, со дня въезда в ЧР, а кто-то узнает о присвоении ŘČ спустя год при получении новой карты побыта.

? При потере документа о присвоении ŘČ, вы можете написать заявление на выдачу дубликата, заплатив 100 крон специальными марками государственного образца (kolky), которые продаются на почте.

? RČ может понадобиться, например: при открытии счёта в банке; при посещении медицинских учреждений; при покупке а/м и недвижимости; при оформлении ребёнка в школу или садик.

До получения роднэго числа (чеш. rodneho čísla) можете использовать вашу дату рождения.

 

rect5502_003.png

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЧЕХИИ

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

В Чешской республике существует две системы страхования: общегосударственная и коммерческая. Страховка в Чехии является обязательной!
Государственная система страхования действует для:
- граждан Чехии;
- для граждан 3-х стран, которые уже получили ПМЖ в Чехии;
- для официально наёмных работников.
А так же, в некоторых случаях, для граждан ЕС.

Коммерческую страховку приобретают:
- иностранцы с ВНЖ, являющиеся ЧП;
- студенты;
- иностранцы, которые не работают и находятся в Чехии по воссоединению семьи;
- дети граждан 3-х стран, которые не имеют ПМЖ в Чехии.

зелёную пластиковую государственную карточку VZP имеют те
граждане 3-х стран, которые ещё НЕ ПОЛУЧИЛИ ПМЖ в Чехии.

? синюю пластиковую государственную карточку VZP имеют те граждане 3-х стран, которые уже ПОЛУЧИЛИ ПМЖ в Чехии.

Надеюсь, что вам была полезна эта информация.

Medstahovka.png

БОЛЬНИЧНЫЙ В ЧЕХИИ

Уважаемые соискатели и гости страницы, дорогие друзья!
 
Болейте «правильно», а ещё лучше - будьте здоровы!

С июля 2019 года сотрудникам чешских компаний работодатели вновь будут оплачивать больничный за первые три дня болезни!

?Теперь от первого дня больничного вы получаете 60% от размера заработной платы.
?Первых 14 дней заработную плату за рабочие дни компенсирует работодатель.
?Начиная с 15-го дня болезни и далее компенсация выплачивается за счет медицинского страхования работника.
 
Большинство больниц являются государственными. Это означает, что их учредителями (владельцами) является либо министерство здравоохранения, либо краевые администрации.
 
Если у вас высокая температура, если вам нужен больничный лист или рецепт на антибиотики, вызывайте такси и отправляйтесь к доктору сами, там будете ждать в приемной своей очереди. Если совсем плохо, вызывайте «Скорую помощь», она отвезет вас в больницу.
 
Выходные дни не оплачиваются, а только рабочие дни.
 
 
Bolnicnyj.png

Смена работодателя в Чехии

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Информация для владельцев рабочей карты / Zaměstnanecké karty.

Иностранец, проживающий на территории Чешской Республики на основании трудовой карты/zaměstnanecké karty, который хочет сменить работодателя, классификацию работы или намеревающийся трудоустроиться на другую должность у того же или другого работодателя, обязан:


?  Уведомить департамент убежища и миграционной политики МВД Чехии/OAMP о смене работодателя не позднее, чем за 30 дней до даты, когда должна произойти смена работодателя.

Уведомить можно лично, по почте, в электронном виде через ящик данных или по электронной почте с гарантированной электронной подписью.


? Для подачи документа об увольнении иностранцу нужно проработать у первого работаделя на которого былы выдана карта, минимально 6 мес. со дня выдачи рабочей карты. Это день, когда вы забирали/получали рабочую карту! 

 

Только при этих условиях работник может подать Výpověd´ - документ об окончании трудовых отношений со своей стороны.

Změnu je možné oznámit nejdříve po šesti měsících od převzetí první zaměstnanecké karty, tedy nejdříve po šesti měsících trvání prvního pracovněprávního vztahu. 

? Если первый работодатель уволит работника со своей стороны раньше 6 мес. работы, с момента выдачи рабочей карты/zaměstnanecké karty (например, по договорённости сторон /Dohodě или по статье в период испытательного срока), то это даёт работнику возможность менять работодателя сразу после окончания данных трудовых отношений.

? Для поиска новой работы у иностранца есть 60 дней с момента окончания трудовых отношений. 


? Иностранец может приступить к новой работе не ранее того дня, который он указал в уведомлении tiskopisu, как день, когда должна произойти смена работодателя.

Začít pracovat na novém pracovním místě může cizinec teprve v okamžiku, nejdříve však v den, který sám v úředním tiskopisu oznámení uvedl jako den, ke kterému se má změna uskutečnit.

? Несоблюдение срока подачи документа об увольнении / Výpovědi (работодателю) или срока предоставления документов о смене работодателя (на ОАМР) приведут к аннулированию карты работника.

Мы с радостью поможет Вам подобрать вакансию для смены работодателя или продлить вашу рабочую карту.

ℹ Вся інформація з офіційних сторінок mvcr.cz

Smena-rabotodatela.png

Смена регистрации (прописки) в Чехии

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Познакомим вас, как сменить адрес регистрации (прописки) в Чехии.

? В течение 30 рабочих дней (со дня, когда произошла смена адреса проживания) вы обязаны поставить в известность своё отделение МВД.

? Необходимо заполнить специальный бланк Tiskopis pro oznámení změn

? Доложить подтверждение об обеспечении проживания

(это может быть договор аренды, договор о владении домом/квартирой или писменное подтверждение правомочной личности с официально заверенной подписью о согласии с размещением иностранца – Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování).

? Отправить электронноposta@mvcr.cz ), отнести лично (по предварительной записи на ОАМП) или отправить почтой (на OAMP MV).

Уведомление об изменении адреса бесплатное!

Если вы не сообщаете о смене места жительства, вы совершаете правонарушение, за которое вас могут оштрафовать на сумму до 5000 чешских крон.

ℹ Вся информация с официальных страниц mvcr.cz

Smena-propiska-v-CR.png

ПОТЕРЯ РАБОЧЕЙ КАРТЫ/zaměstnanecké karty

КАК ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННУЮ РАБОЧУЮ  БИОМЕТРИЧЕСКУЮ КАРТУ?

1. Иностранцу утерянной рабочей карты нужно обратиться в МВД Чехии до 3-х рабочих дней, со дня утери рабочей карты.
2. Если утеря произошла за пределами Чехии, то иностранец должен обратиться в представительство Чехии за рубежом.
3. Если иностранец не заявит своевременно об утрате карты или не предоставит причину от него не зависящую (например, праздники в будние дни), то в этом случае не будет правонарушения и не наложат штраф.
4. Сотрудник МВД должен выдать документ о подтверждении заявления об утрате карты.
4. Иностранец предоставляет паспорт
5. Пишет заявление о выдаче новой карты за утерянную карту.
6. Предоставляет административный сбор в размере 4 000,- крон в марках/ kolkových známkách.
7. Иностранца запишут на биометрию на ближайший день.
8. За новой биометрической картой нужно будет прийти (через неделю-две).
9. Номер на новой карте будет новый, но срок её действия останется, как был на старой карте.
10. В соответствии с пар.103 пункт f) закона 326/1999 об "обязанностях иностранца.." разрешается хранить оригинал документа в месте для его защиты от потери, кражи или повреждения.
11. В соответствии с пар.103 пункт d) закона 326/1999 об "обязанностях иностранца о пребывании на территории ЧР" по требованию полиции иностранец должен предьявить документ удостоверения личности и подтверждающий документ законного перебивания в Чехии - рабочую карту.

(Вся ℹ Odbor azylové a migrační politiky, 22. června 2020)Potera-ZamK.png

Работодатель нарушает Ваши права в Чехии

 Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Если работодатель в Чехии нарушает ваши права:

 • не платили зарплату;
 • принуждали к работе, которую вы бы не хотели делать (в пределах разумного);
 • если у вас забирали документы (паспорт, рабочую или страховую карту);
 • если вы стали жертвой насилия;
 • если вас обижали, обманывали или угрожали.

Рекомендуем обращаться за помощью к социальным службам.

Например, к организации  https://www.strada.cz/cz/2020-06-15-14-50-16  (pomoc@strada.cz, 800 07 77 77 - звонки бесплатно, +420 222 71 71 71), которая занимается данными вопросами.

 Их услуги БЕСПЛАТНЫЕ!   

 Вы получите

 • бесплатные юридические консультации;
 • бесплатные психологические консультации;
 • помощь в кризисной ситуации (краткосрочное проживание, медецинскую помощь,еду, одежду)
 • анонимное проживание (материальную помощь и секретное проживание)

 ЭТО НЕ РЕКЛАМА! 

С опыта работы этого года делимся с вами информацией, если вы работали (даже официально) на агентуру, то будьте пожалуйста бдительны и знайте, если попали к плохому работодателю, то можете получить поддержку - ГЛАВНОЕ НЕ МОЛЧИТЕ И НЕ БОЙТЕСЬ! 

 

 

Pomos.png

КРОКИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Шановні друзі, претенденти, та гості сторінки!

Від 24.02.2022 усім громадянам України, які постраждали від воєнного конфлікту, після приїзду на територію Чеської Республіки протягом 3 днів необхідно:

? Зареєструватися на Cizinetské police / поліція Чешської республіки - відділ у справах проживання іноземців Департаменту поліції у справах іноземців.

? Потім звернутися до OAMP MV / ОАМП МВС. Там потрібно подати заяву на отримання спеціального типу довгострокової візи /specialni dlouhodobé vízum. 

На підставі цієї візи ви маєте право перебувати на території Чеської Республіки до 1 року. Також у вас буде доступ до державного медичного страхування, освіти, вільний доступ до ринку праці та право на додаткову допомогу, наприклад з житлом. Виїжджати в іншу країну ЕС можливо на термін максимально 90 днів (наприклад, для туризму, але не для праці). 

За дитину до 15 років подати заявку на спеціальну візу можете ви. Для цього вам потрібно приїхати на робоче місце OAMP MV із закордонним паспортном дитини або свідоцтвом про народження. Рекомендуємо взяти з собою фотографію дитини паспортного формату.

? Йдете до Uřadu práce / Центр зайнятості. Перед цим необхідно домовитися з роботодавцем і разом з Pracovní Smlouvou / Трудовим договором ви подаєте заявку на отримання дозволу працевлаштування в Чехії.

Медичне страхування  ви отримаєте автоматично (державне медичне страхування VZP), якщо ви отримаєте спеціальну довгострокову візу/Specialální dlouhodobé vízum. 

У випадку, коли перешкоди зникнуть, непідвладні вашій волі і нічого не заважатиме вам покинути Чеську Республіку, ви зобов'язані до 3-х днів подати заявку на скасування дії довгострокової візи з метою толерантного перебування на території Чехії.

 

 Гаряча лінія MVČR працює нон-стоп: + 420 974 801 802

 Гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я: + 420 226 20 1221 (після дзвінка натисніть 8)

 

ℹ Вся інформація з офіційних сторінок mvcr.cz

bezency.png

Трудоустройсво гр-н Грузии и Молдавии

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

С 1 марта 2022 года мы оказываем услуги по официальному трудоустройству на предприятия (заводы и фабрики) в Чешской Республике граждан Грузии.

Также кандидатов из Республикии Молдовы по Государственной программе "Квалифицированный сотрудник" Молдова.

О данной программе смотрите в нашем разделе "Новости":

https://www.polysearch.cz/ru/programma-kvalificirovannyj-sotrudnik-belarus-1

 

 За подробной информацией пожалуйста обращайтесь в главный офис PolySearch s.r.o. в Праге по 

tel/viber/whatsapp: +420.604.256.646 

Gruzia-i-Moldavia.png

Посольство ЧР в Минске

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы из Беларуси!

Консульский отдел посольства Чешской Республики в Минске от 03.03.2022 приостановил прием заявлений и выдачу виз на неопределенный срок.

Актуальную информацию смотрите пожалуйста на нашем веб-сайте в разделе "Новости" или подписывайтесь на нас в социальных сетях.

rect5502_002.png

АДАПТАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС

АДАПТАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС - новая обязанность для отдельных групп иностранцев.

Что такое адаптационно-интеграционный курс?

Это четырёхчасовой курс, на котором иностранцы будут ознакомлены с базовыми ценностями Чешской республики, традициями, правами и обязанностями, которые касаются проживания в Чехии. Также будет предоставлена информация об организациях и учреждениях, которые бесплатно консультируют иностранцев.

Стоимость курса 1 500 крон/чел. Лекции будут проходить на чешском языке, но квалифицированные переводчики будут переводить на разные языки, включая украинский и русский. После завершения курса не будет ни экзаменов, ни тестов. Но каждому слушателю выдадут удостоверение о прохождении курса. Записаться на курс можно зарегистрировавшись по ссылке https://frs.gov.cz/ 

На кого данная обязанность распространяется?

Начиная с 01.01.2021 года, каждый иностранец, которому было выдано разрешение на долгосрочное пребывание (dlouhodobý pobyt) на территории Чешской Республики, обязан пройти (окончить) адаптационно-интеграционный курс, а именно, в срок до одного года со дня получения  разрешения на пребывание в стране (ВНЖ ли ПМЖ). 

 

Что будет в случае непрохождения данной обязанности?

За непрохождение адаптационно-интеграционного курса в одном из интеграционных центров www.integracnicentra.cz , иностранному гражданину придётся заплатить штраф до 10 000 крон.

Более подробную информацию смотрите по ссылке https://www.vitejtevcr.cz/cs/ 

 

adaptacionnyj-kurs-2021.png

Простой чешский

"ПРОСТОЙ ЧЕШСКИЙ" - это простой способ учить чешский язык самостоятельно.

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Начните уже сегодня слушать простые и понятные объяснения ведущих (носителя языка и русскоговорящего диктора) и вы скоро заговорите по-чешски.

 
 Аудиоуроки на YouTube "Простой чешский": https://www.youtube.com/watch?v=ImnjABSSbSw 
 

 

С заботой о Вас!

rect5779_002.png

Відповіді на часті запитання

Шановні претенденти, друзі та гості сторінки! 

Ця інформація стосується лише громадян України у зв’язку з конфліктом в Україні!

? Я приїхав/ла на територію Чеської Республіки та не маю до кого звернутися за допомогою. Що потрібно мені робити?

           Зателефонуйте на інформаційну лінію для громадян України: + 420 974 801 802 (працює цілодовобо). Вони нададуть вам загальну інформацію. 

? Чи можуть приїхати українці, що не мають біометричного паспорта, що мають вичерпаний безвіз або мають дітей, що не мають оформлений паспорт?

          Чехія не може гарантувати, що можна буде перетнути зовнішній кордон ЄС. Необхідно взяти з собою всі наявні документи, що підтверджують їх особу.

? Чи мають українці, які їдуть до Чеської Республіки на прикордонних переходах, підтверджувати, що вони вакциновані проти covid-19 чи пройти ПЛР чи тест на антиген?

          У разі в’їзду до Чеської Республіки епідеміологічні заходи для громадян України були скасовані захисним заходом від 24 лютого 2022 року.

? Українець, який прибув до Чехії по біометричному паспорту, не може легально працювати в Чехії. Як він може отримати дозвіл на роботу?

  
         Від 24 лютого 2022 року особа прибуває на робоче місце ОАМП МВС у визначені спеціальні години та подає заяву на спеціальну  довгострокову візу. Потім необхідно домовитися з роботодавцем і отримати дозвіл на роботу в Бюро праці.

? Чи мають Українці що приїжджають подавати заяву про надання притулку?

         У цій ситуації вступ до процедури надання притулку не є оптимальним рішенням. Швидше та ефективніше оформити спеціальну довгострокову візу, яку можливо отримати, а крім того, можна подати заяву на дозвіл на роботу та працювати одразу. Проте кожен іноземець має право подати заяву про надання притулку. 

? Я приїжджаю до ЧР і в мене є з собою домашня тварина. Що потрібно забезпечети?


        Державне ветеринарне управління у зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні спростило умови щодо в'їзду домашніх тварин : собак, кішок, фреток, які супроводжують своїх власників під час втечі з України.

 ? Чи можу я за необхідності отримати матеріальну допомогу? Що потрібно мені робити?

       Іноземці, яким Міністерство внутрішніх справ видало спеціальну візу, також можуть подати заяву на отримання всіх видів грошової допомоги у важкій матеріальній ситуації, а саме на багатократну прожиткову допомогу та на доплату на житло, а також на одноразову надзвичайну негайну допомогу.

Заяву на вищевказану грошову допомогу можна подати особисто у формі письмової заяви на друкованому формулярі на відповідне відділення Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем фактичного проживання або в електронній формі (формою надсилання заповнених формулярів з електронним підписом через систему електронного документообігу (датову схранку) або з використанням електронної ідентичності).

 

 ℹ Вся інформація з офіційних сторінок mvcr.cz

Snimek-obrazovky-2022-03-02-125605.png

24.02.2022

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!
 
Не верится, что в XXI веке приходится такое писать??‍♀️
Много эмоций и много неловкостей сейчас говорить и писать из офиса Праги о том, что происходит сейчас 24.02.2022 на Украине ??, когда, Слава Богу ?? тут не бомбят.
 
Сейчас будет много «экспертов», как например, с приходом Covida ?
 
Но реальность такая, что все напуганы, в страхе, не понимают до конца, что происходит и никто не знает, как будет дальше!
 
Со стороны PolySearch/ТзОВ ПоліСерч, как фирмы по официальному трудоустройству в Чехии, мы максимально будем предоставлять актуальную информацию, что касается работы посольст ЧР на Украине и в Беларуси, ситуаций на границах и возможностях въезда в Чехию с Украины и Беларуси.
 
На сегодня война - это ещё и множество дезинформации, провокаций и ненависти.
 
Старайтесь оберегать себя и свои семьи от этого!
 
Всем сердцем и с максимальной поддержкой мы с вами!
 
 
 
274731668-669648051135608-6752208653277176272-n.jpg

Правила въезда в Чешскую Республику 2021

 Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Ознакомим вас с правилами въезда в Чешскую Республику с Украины и Беларуси по визе DVR или чешской рабочей карте / zaměstnaneckoj kartě (актуальная информация от 23.08.2021).

 ? Перед въездом в Чешскую Республику необходимо выполнить карту пассажира Příjezdový formulář. Нашим кандидатам выполняют сотрудники ПолиСерч.

 ? За 72 часа до въезда в Чехию необходимо сдать ПЦР тест или за 24 часа сдать антигенный тест.  Результат теста можете иметь в бумажном или в электронном варианте (предъявите на границе или в аэропорту). Как показывает практика, лучше иметь бумажный вариант результата теста.

 ? Вместо результата теста на SARS CoV-2 можно предъявить сертификат о вакцинации (После 14 дней с момента полной вакцинации вакциной, одобренной EMA или ее эквивалентом и сертифицированной как минимум на английском языке из третьей страны). Пример здесь: Ukrajina

Те, кто имеют рабочую карту / zaměstnanecku kartu, делали вакцинацию в Чехии и получили Certifikát EU COVID-19, могут при въезде в Чехию предъявить данный сертификат (например, по возвращении из отпуска с Украины или из Беларуси).

 ? По прибытию в Чешскую Республику необходимо находиться на карантине и через 5 дней сдать ПЦР тест. Наших кандидатов мы регистрмруем на нужный день и точное время.

 ? В случае положительного результата ПЦР теста иностранец будет находиться на изоляции 14 дней. При отсутствии клинических признаков карантин будет прекращен после 14 дней изоляции без прохождения теста на SARS CoV-2. 

 ? С негативным результатом теста SARS CoV-2 (ТОЛЬКО в бумажном варианте) вы продолжаете шаги по трудоустройству. А владельцы рабочей карты могут выходить на работу.

ℹ Вся информация с официальных страниц mvcr.cz

rect5502.png

Вакансии Украина

ВАКАНСИИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ ИЗ УКРАИНЫ!

Уважаемые соискатели из Украины!
 
По вопросам трудоустройства в Чешской республике пожалуйста обращайтесь в рабочее время и рабочие дни в офис ПолиСерч во Львове по тел/viber: +380-680-488-798, +380-630-739-577, +380-509-663-483,  +380-678-270-722
 
Вам с радостью помогут подобрать вакансию и предоставят всю актуальную информацию.
 
Выбирайте стабильную работу в Чехии вместе с PolySearch s.r.o.
Vakansii-Ukraina.jpg

СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ

 Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Согласно требованиям посольства Чешской Республики, вам нужно будет предоставить справку об отсутствии судимости на территории страны, гражданином которой Вы являетесь и из всех стран, где вы непрерывно проживали больше 6 месяцев за последние три года.
⚖Такая справка содержит сведения о том, привлекались ли Вы судом по уголовным делам.
⚖Этот документ должен быть предоставлен при подаче на долгосрочную визу на бумажном носителе с «живыми» подписями и печатями.
⚖Срок действия справки о несудимости на территории Чехии действует в течении 6 месяцев.
⚖Справку можно получить в электронном виде на портале Госуслуг и в оригинале с печатью в отделе УВД.
⚖Данную справку нужно предоставить исключительно в оригинале и обязательно нужно перевести с оригинала на чешский язык, a перевод заверить нотариально.
⚖В консульском отделе принимается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ документ!
⚖Полученный через сайт Госуслуги, в консульском отделе такой документ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!

Spravka-o-nesudimosti_001.png

РАБОТАТЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЛИ НА АГЕНТУРУ

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Многие из вас пишут в Анкете желаемую заработную плату 1300 € и выше.
У тех, кто хочет получать такую заработную плату есть три варианта:

1 - Быть очень хорошим специалистом;
2 - Работать водителем категории Е;
2 - Работать на агентуру (на клиента).

Компания «ПолиСерч» работает по программе «Квалифицированный специалист» Беларусь.
Данная программа предусматривает ТОЛЬКО прямое трудоустройство к работодателю и поэтому туда не входит ни одна агентура!

Официальное трудоустройство к чешскому работодателю вам ГАРАНТИРУЕТ:

- своевременную выдачу заработной платы (до 10-го числа каждого месяца);
- бесплатное проживание (за исключением некоторых работодателей, которые берут с Вас минимальную плату);
- 50 % за питание;
- восьми часовой рабочий день (по закону ЧР больше 10 ч./день работать не разрешается);
- страхование за счёт работодателя;
- продление трудовой карты бесплатно;
- оплачиваемый отпуск ( 4-5 недель).

Работая на агентуру, вам гарантируют:

- работу по 12ч./день;
- задержку с заработной платой;
- оплату за проживание минимально 5 000 крон/мес.;
- питание полностью за Ваш счёт;
- продление рабочей Карты минимально 8 000 крон;
- страховка Вами самостоятельно;
- неоплачиваемый отпуск.

Компания PolySearch гарантирует вам сопровождение на всех этапах миграции!
Начиная от заключения Договора, непосредственно до вашего приезда в Чешскую Республику и регистрации на полиции.

Выбор всегда остаётся за Вами!

Oficialno-ili-agentura.png

Воссоединение семьи в Чешской республике

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Обязательным условием для воссоединения семьи является наличие у принимающего лица (отца/мамы, супруга/супруги) любого из вида на жительство (povolení k pobytu; dlouhodobý pobyt)

? Воссоединение семьи с несовершеннолетними детьми

Если дети младше 12 лет, то заявку за них подаёт законный представитель.

? Воссоединение семьи с супругом/супругой

Для воссоединения семьи в Чехии супружеских пар, приглашающей стороне достаточно владеть дозволенным пребыванием на территории Чехии.

Чешская правовая система предлагает несколько вариантов для восооединения семьи:

Долгосрочное пребывание.

Долгосрочное пребывание с целью воссоединения семьи выдаётся на максимальный период 1 год. В этом случае на получение визы члены семьи могут подать заявление сразу, но только в стране гражданства! Если заявитель уже находится в Чехии на основании долгосрочной визы (больше 90 дней), то он может подать заявление на преобразование его пребывания на долгосрочное жительство прямо в Чехии.

Список необходимых документов смотрите по ссылке: 

??https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2004_09_06/vizova_informace/dlouhodoba_viza_a_pobyty/x2016_01_28_9.html

?? https://www.mzv.cz/minsk/ru/vizy/x2009_02_13_2/x2017_05_16_3.html

Долгосрочное жительство.

Долгосрочное жительство с целью воссоединения семьи выдаётся на период, соответствующий действительности долгосрочного жительства иностранца, с которым восооединяются члены семьи и продлевается на такой же срок. Для того, чтобы члены семьи могли подать заявление на получение долгосрочного жительства в Чехии, у владельца рабочей карты продолжительность пребывания должна быть больше 6 мес.! В этом случае заявление на получение визы подаётся ТОЛЬКО в посольстве Чехии, которое находится в стране происхождения заявителя! Например, в Беларуси или на Украине.

Список необходимых документов смотрите по ссылке: 

??https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2004_09_06/vizova_informace/x2016_01_28/x2016_02_09_2.html

Временный вид на жительство (ВНЖ в Чехии) предоставляется на один год.

Постоянный вид на жительство (ПМЖ в Чехии) можно получить только после пяти лет легального проживания в Чехии.

Гражданство Чехии можно получить после десяти лет легального проживания в Чехии.

С 2019 года мы не занимаемся консультацией или оформлением пакета документов для подачи на визу с целью воссоединения семьи в Чехии!

Vossoedinenie.png

Будьте бдительны - остерегайтесь МОШЕННИКОВ!

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Хотим вас предостеречь - пожалуйста, будьте бдительны - остерегайтесь МОШЕННИКОВ!

Чтобы обезопасить себя от МОШЕННИКОВ, рекомендуем Вам, всегда тщательно проверять информацию:

? PolySearch s.r.o. - офис Только в Праге!
?ТзОВ ПоліСерч - офис Только во Львове!
? Контакты наших сотрудников указаны на нашем веб-сайте: www.polysearch.cz
Проверяйте данные, чтобы не попали к МОШЕННИКАМ, которые используют имя компании PolySearch s.r.o., но указывают другой адрес расположения офиса или другие мобильные номера!
?Наши соискатели производят оплату только после утверждения кандидата работодателем и подписания с нами Договора о предоставлении наших административных услуг. Нет никаких предоплат.
?Всегда проверяйте фирму и сотрудников по отзывам на МОШЕННИЧЕСТВО!

Желаем вам не попадаться на псевдо-агенства по трудоустройству в Чехии!

Mosenniki.png

Цены на услуги (смена работодателя)

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Чешская компания PolySearch s.r.o. / ООО "ПолиСерч" с радостью оформит вашу смену работодателя бесплатно, НО не может быть стратегии одинаковой цены для всех!

? Платной будет услуга для кандидатов, которые обратятся к PolySearch по вопросу смены работодателя в последние дни из положенных 60-ти.

? Платной будет услуга для кандидатов, которые уже получили отказ/ sdělení o nesplnění podmínek и обратятся на PolySearch по вопросу "спасения" рабочей карты.

? Платной будет услуга для кандидатов, которые находятся за пределами Чехии и хотят сменить работодателя дистанционно.

? Платной будет услуга для кандидатов, которые имеют "своего" работодателя и от PolySearch нужна административная помощь.

Prajs.png

За что мы "отправляем в баню"

Уважаемые друзья, соискатели и гости страницы!

В социальных сетях созданы страницы фирмы PolySearch s.r.o./ООО ПолиСерч/ТзОВ ПоліСерч для того, чтобы:

?Информировать соискателей и держателей zaměstnanecké karty об актуальных вакансиях;
?Информировать, что касается долгосрочной визы, перехода к новому работодателю, чрезвычайного положения связанного с COVID-19, продления рабочей карты и т.д.;
?Информировать, что такое «Zaměstnanecká karta” и программа «Квалифицированный сотрудник»;
?Пояснить, как осуществить оплату через электронную систему PayPal;
?Разъяснить о видах страхования в Чехии, о требованиях к справке о несудимости.
?Рекоммендовать лучшие чешские фильмы или программу для изучения чешского языка.

Мы приветствуем и Вы можете:
- писать свои комментарии;
- ставить лайки;
- писать комментарий на комментарий других;
- задавать вопросы;
- оставлять отзывы;
- делиться нашими постами;
- учавствовать в наших акциях.

Мы не допускаем:
- переход на личности.
Это значит, что на наших онлайн-платформах всех, кто будет «ставить диагнозы», если не совпадёт с их мнением. Тем, кто будет указывать, что может писать сотрудник ПолиСерч или кто-то ещё, а что нет. Тем, кто не умеет вести переписку, как взрослый, а ведёт себя как в песочнице и бросается "какашками" -
Тем от ПолиСерч пожизненный бан!

Ban.png

АКЦИЯ "ПРИВЕДИ ДРУГА!"

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Стартует акция: "Приведи друга - получи бонус 150 $".

Условия Акции:

1. Порекомендуйте нам работника из Беларуси или Украины.
2. Он должен быть специалистом (квалифицированным работником) в области:
 ?металлообработки (сварщик, токарь-фрезеровщик, слесарь-сварщик...).
?строительства (арматурщик, каменщик..)
?водитель категорий В +С, D, E с водительским удостоверением до 2009 г.
3. Кандидату, который от Вас, нужно позвонить по тел.: +420 604 256 646 и назвать Ваше имя.
4. Ему нужно проработать в Чешской республике мин. 3 месяца.

Учавствуйте в Акции! Выгодно Вам и Вашим друзьям!

Больше друзей - больше бонусов!
 
 
Akcia-Privedi-druga..png

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

 1. В Анкете пожалуйста заполняйте все пункты.
  (Если кандидат не соответствует ни одной актуальной вакансии, то анкета удаляется в электронном и бумажном варианте)

  2. Заполняйте пожалуйста развёрнуто с указанием всех навыков работы.
  (Например, сварщику нужно конкретно указать, какими методами сварки владеет, какой толщины металл умеет сварить..)

  3. Желаемую заработную плату указывайте пожалуйста в чешских кронах.
  (Не пишите почасово, в долларах или в евро)

  4. Откуда вы о нас узнали пишите пожалуйста точно.
  (ВК, Инстаграм, Фейсбук, по рекомендации друга) 

 

rezume.png

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Предлагаю вашему вниманию список самых популярных чешских фильмов и сериалов:
? Kolja
? Ženy v běhu
? Anděl Páně 2
? Vratné lahve
? Ženy v pokušení
? Tmavomodrý svět
? První republika
? Pelíšky
? Úsměvy smutných mužů
? Tři oříšky pro Popelku
? Kuky
Просмотр фильмов и сериалов на чешском языке (в оригинале) - эффективный способ для изучения языка.

kino.png

Перепись населения в Чехии

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Не смотря на эпидемиологическую ситуацию в Чехии, с 27.03. по 11.05.2021 пройдёт ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ (проводится каждые 10 лет).

Заполнить анкету можно двумя способами:
? Электронно ? (с 27.03. по 09.04.2021)
Онлайн через мобильное приложение «Sčítání21´», предварительно зарегистрировавшись на сайте www.sčítání.cz 
? Бумажный вариант ✍? (с 17.04. по 11.05.2021)
Анкеты будут разносить комиссары переписи. Уведомления с датой и временем передадут Вам с бланком. Перенести дату и время нельзя!

??Заполненные бланки нужно сдать в конверте в ящик почты или в месте сбора (смотрите на сайте).

☝?Свои вопросы, что касается переписи населения в Чехии, можете задать по тел.: 840 304 040 или 253 253 683. А также на Facebook, Twitter или написать на e-mail: dotazy@scitani.cz

Надеемся, что вам была полезна эта информация.

Perepis-2021.png

Не ешьте вирус - мойте руки!

Уважаемые соискатели и гости страницы, дорогие друзья!


Самое главное - не есть вирус.
Пожалуйста, мойте руки! Именно мойте, а не мочите или взбрызните водой.
Мы трогаем поверхности, к которым возможно касались люди, которые болеют коронавирусом.
Сейчас читатели разделяться на два лагеря: нет вируса, мир - дружба - жвачка и скорее вызывайте скорую)
Когда идёт эпидемия, нужно прислушиваться к рекомендациям специалистов. Врачи рекомендуют мыть руки. Простое правило!
Намыливая руки 20с, можно напевать любимую песню, например)

Помните, что 80% всех инфекций передаются через руки!

Оставайтесь здоровы!

Ne-este-virus.jpg

Новогодние каникулы

Уважаемые соискатели, друзья и гости страницы!

Вот и прошло Рождество в Европе. Этот праздник - это тихий семейный ужин в кругу самых близких и родных. Здесь не запускают салюты, пьяными по улицам не ходят), и в этом году не было традиционных рождественских ярмарок ?

Что нас ждёт в следующем 2021 году? Поживём - увидим ?

Поэтому, давайте наслаждаться семьёй, домашними вечеринками ?), ёлкой ? и работой ??!

И если работа Вас не устраивает, то PolySearch Вас спасёт - в метафорическом смысле!) Работать придётся всё равно Вам ?

А вот оформить новую 2-х годовую рабочую визу или смену работодателя, продлить вашу рабочую карту или оформить прописку в Чехии - нам позволяет большой опыт работы решать эти вопросы за вас!

Мы продолжим свою работу 04.01.2021

До встречи в Новом Году!

 

С заботой о Вас!

NG.JPG